16 września 2018

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

 1. Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji jeśli stwierdzi, że zamówiony towar posiada wady.
 2. Reklamacje, które dotyczą wad produkcyjnych towaru lub jego nieprawidłowego odmierzenia będą uwzględniane przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku, gdy reklamowany towar nie był używany, nie został przez klienta w żaden sposób uszkodzony lub zdekompletowany.
 3. W przypadku gdy reklamacja dotyczy doręczenia niekompletnego zamówienia, Sprzedawca dośle brakujące Towary przesyłką kurierską na koszt Sklepu lub dokonany zostanie zwrot równowartości brakujących Towarów. W przypadku gdy w zamówieniu wystąpiły braki, których cena nie przekracza kwoty najtańszej dostępnej w Sklepie przesyłki to nastąpi zwrot należności za brakujący Towar w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od klienta informacji o braku w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres: reklamacje@innywymiarszycia.pl.
 4. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres email: reklamacje@innywymiarszycia.pl.
 5. Towar reklamowany należy odesłać w całości.
 6. W przypadku reklamacji materiału (przecieranie , płowienie, trwałość druku, piling itp.) prosimy o dokumentację zdjęciową lub o odesłanie próbki reklamowanego materiału. Klient musi zachować towar w celu ewentualnego odesłania reklamowanego materiału do dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może się zwrócić z prośbą o odesłanie reklamowanego materiału.
 7. Sprzedawca informuje, iż różne partie materiałów mają prawo różnić się kolorystycznie. Z tego powodu nie zaleca się łączenia materiałów pochodzących z różnych partii. Podstawą reklamacji nie mogą być również różnice w kolorach Towarów wyświetlanych na monitorze Klienta z rzeczywistym kolorem Towarów.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się drogą mailową do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 9. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Klienta będą braki, nie wskaże wymaganych informacji lub nie przedłoży dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej ;zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie tych informacji lub przedłożenia koniecznych dokumentów. W tym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji, liczony będzie od daty uzupełnienia przez Klienta tych braków.
 10. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zwróci na rzecz Klienta koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w Sklepie formy przesyłki.
 11. Formularz reklamacji dostępny jest do pobrania TUTAJ

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta;

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. Towar w postaci tkanin ucinanych lub produkowanych pod wymiar jest towarem “nieprefabrykowanym” i “służącym zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta”.

 3. Wszystkie tkaniny dostępne w sklepie są wykonywane tylko i wyłącznie na zamówienie indywidualne klienta i nie podlegają zwrotom. Nie posiadamy magazynu tkanin drukowanych, jesteśmy drukarnią i tkaniny są produkowane dopiero w momencie opłacenia zamówienia przez klienta.

 4. W związku z powyższym nie ma możliwości zwrotu towarów/odstąpienia od umowy ponieważ są one wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.