REKLAMACJE

 1. Klient może dokonać zgłoszenia reklamacji jeśli stwierdzi, że zamówiony towar posiada wady.
 2. Reklamacje, które dotyczą wad produkcyjnych towaru lub jego nieprawidłowego odmierzenia będą uwzględniane przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku, gdy reklamowany towar nie był używany, nie został przez klienta w żaden sposób uszkodzony lub zdekompletowany.
 3. W przypadku gdy reklamacja dotyczy doręczenia niekompletnego zamówienia, Sprzedawca dośle brakujące Towary przesyłką kurierską na koszt Sklepu lub dokonany zostanie zwrot równowartości brakujących Towarów. W przypadku gdy w zamówieniu wystąpiły braki, których cena nie przekracza kwoty najtańszej dostępnej w Sklepie przesyłki to nastąpi zwrot należności za brakujący Towar w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania od klienta informacji o braku w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres: [email protected].
 4. Reklamację należy zgłosić drogą mailową na adres email: [email protected].
 5. Towar reklamowany należy odesłać w całości.
 6. W przypadku reklamacji materiału (przecieranie , płowienie, trwałość druku, piling itp.) prosimy o dokumentację zdjęciową lub o odesłanie próbki reklamowanego materiału. Klient musi zachować towar w celu ewentualnego odesłania reklamowanego materiału do dnia rozpatrzenia reklamacji. Sprzedawca może się zwrócić z prośbą o odesłanie reklamowanego materiału.
 7. Sprzedawca informuje, iż różne partie materiałów mają prawo różnić się kolorystycznie. Z tego powodu nie zaleca się łączenia materiałów pochodzących z różnych partii. Podstawą reklamacji nie mogą być również różnice w kolorach Towarów wyświetlanych na monitorze Klienta z rzeczywistym kolorem Towarów.
 8. Sprzedawca ustosunkuje się drogą mailową do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji.
 9. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Klienta będą braki, nie wskaże wymaganych informacji lub nie przedłoży dokumentów potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej ;zwróci się do Klienta z prośbą o uzupełnienie tych informacji lub przedłożenia koniecznych dokumentów. W tym przypadku termin rozpatrzenia reklamacji, liczony będzie od daty uzupełnienia przez Klienta tych braków.
 10. W przypadku uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji, zgłoszonej przez Klienta, Sprzedawca zwróci na rzecz Klienta koszt odesłania zamówionego Towaru w kwocie pieniężnej, odpowiadającej najtańszej dostępnej w Sklepie formy przesyłki.
 11. Formularz reklamacji dostępny jest do pobrania TUTAJ

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Art. 38 ustawy o prawach konsumenta;

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 2. Towar w postaci tkanin ucinanych lub produkowanych pod wymiar jest towarem “nieprefabrykowanym” i “służącym zaspokojeniu indywidualnych potrzeb konsumenta”.

 3. Wszystkie tkaniny dostępne w sklepie są wykonywane tylko i wyłącznie na zamówienie indywidualne klienta i nie podlegają zwrotom. Nie posiadamy magazynu tkanin drukowanych, jesteśmy drukarnią i tkaniny są produkowane dopiero w momencie opłacenia zamówienia przez klienta.

 4. W związku z powyższym nie ma możliwości zwrotu towarów/odstąpienia od umowy ponieważ są one wykonywane na indywidualne zamówienie klienta.