Předpisy internetového obchodu

definice

 1. zákazník - jakýkoli subjekt, který nakupuje prostřednictvím obchodu.
 2. prodejce - fyzická osoba podnikající pod obchodním názvem OTHER DIMENSION Magdalena Wróblewska, NIP: 957-08-30-039, REGON: 368666797.
 3. spotřebitel - fyzická osoba uzavírající s Prodávajícím smlouvu jako součást Obchodu, jejíž předmět není přímo spojen s její obchodní nebo profesní činností.
 4. podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba a organizační jednotka, která není právnickou osobou, jejíž samostatný zákon přiznává právní způsobilost, vykonává ve vlastním jménu hospodářskou činnost, která využívá obchod.
 5. Prodejna - internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese https://innywymiarszycia.pl.
 6. Předpisy - tato pravidla obchodu jsou k dispozici na adrese https://innywymiarszycia.pl/regulamin.
 7. Vaše objednávka - Prohlášení zákazníka o vůli podané prostřednictvím objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím.
 8. Účet - zákaznický účet v Obchodě, kde jsou shromažďovány údaje poskytnuté zákazníkem a informace o objednávkách, které zadal v obchodě.
 9. Registrační formulář - formulář dostupný v obchodě, který umožňuje vytvoření účtu.
 10. Košík - součást softwaru Store, ve kterém jsou výrobky, které jste si vybrali pro nákup, viditelné a je také možné určit a upravit danou objednávku, zejména množství produktů.
 11. Produkt - položku dostupnou v Obchodě, která je předmětem Prodejní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

Předběžná ustanovení

 1. Tyto předpisy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem. Zákazník je povinen dodržovat všechna ustanovení nařízení a používat je v souladu se zamýšleným účelem.
 2. internetový obchod https://innywymiarszycia.pl je provozována JINÝM ROZMĚREM Magdalena Wróblewska, ul. Kolín nad Rýnem 35, 83-050 Bielkówko, NIP: 957-08-30-039, REGON: 368666797.
 3. Prodávající neodpovídá za žádné poruchy, včetně přerušení fungování Obchodu způsobené vyšší mocí, protiprávními činnostmi třetích stran nebo neslučitelností Online obchodu s technickou infrastrukturou Zákazníka.
 4. Ceny v obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubými cenami (včetně DPH).
 5. Prohlížení sortimentu obchodu nevyžaduje vytvoření účtu. Zadávání objednávek zákazníkem pro produkty v sortimentu Obchodu je možné buď po vytvoření účtu, nebo zadáním osobních a adresních údajů umožňujících provedení objednávky bez vytvoření účtu.
 6. Konečná částka, kterou má zákazník zaplatit, se skládá z ceny produktů a dodacích nákladů, o nichž je zákazník informován při zadávání objednávky, včetně vyjádření vůle být vázán kupní smlouvou.
 7. Kontakt s prodejcem je možný v pracovní dny, od pondělí do pátku od 8.00 po 14.00. Kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách https://innywymiarszycia.pl/kontakt.
 8. Informace uvedené na webových stránkách Obchodu týkající se Zboží nepředstavují nabídku ve smyslu čl. 66 KC, ale jsou pozvánkou k uzavření smlouvy uvedené v čl. 71 KC.
 9. Informace o ceně Zboží poskytované na internetových stránkách Obchodu jsou závazné od chvíle, kdy zákazník obdrží e-mail s potvrzením objednávky. Po zadání objednávky se cena nezmění bez ohledu na změny cen Zboží v Obchodě.
 10. Obrázky zboží v obchodě slouží pouze k prezentaci označeného zboží.
 11. Podmínkou efektivního umísťování objednávky je poskytnutí přesných osobních a adresních údajů zákazníkem, uvedení telefonního čísla, e-mailové adresy, které umožní prodejci kontaktovat zákazníka.

Podmínky používání obchodu

 1. Podmínkou pro používání obchodu je přečíst předpisy a jejich přijetí před provedením objednávky.
 2. Při registraci zákazník vyplní formulář pro registraci s uvedením správné pole: osobní údaje, fakturační údaje doručovací adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další potřebné informace k dokončení objednávky uvedenou v registračním formuláři.
 3. V případě poskytnutí nepravdivých nebo zastaralých informací není prodávající povinen dokončit objednávku.
 4. Zákazník může kdykoli požádat o smazání uživatelského účtu tak, že jej zašle prodávajícímu e-mailem na následující adresu: [chráněno e-mailem] relevantní informace ze správné e-mailové adresy.
 5. Prodávající prohlašuje, že pro zajištění bezpečnosti údajů poskytovaných v obchodě podniká technická a organizační opatření, zejména opatření k zabránění neoprávněnému sběru a úpravě osobních údajů zasílaných prostřednictvím internetu.
 6. Zákazník je povinen:
  1. s využitím služeb nabízených prodávajícím způsobem, který nenarušuje fungování Obchodu, zejména použitím konkrétního softwaru nebo zařízení,
  2. s využitím služeb nabízených prodávajícím způsobem, který je v souladu s právními předpisy platnými na území Polské republiky, s ustanoveními předpisů a s celními orgány přijatými v dané oblasti,
  3. Využití služby nabízené Prodávajícím bez velkých obtíží pro ostatní zákazníky a prodávajícího s ohledem na jejich osobních práv (včetně práva na soukromí) a další jejich práv,
  4. používat jakýkoli obsah zveřejněný v Obchodě pouze pro osobní potřebu.
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na nedostatek zásob. Při neexistenci konkrétního zboží, objednaného objednatelem, navrhuje výměnu zboží za jinou stejnou hodnotu nebo náhradu za chybějící zboží.
 2. Účinné uspořádání je možné pouze tehdy, je-li výrobek zvolený zákazníkem k dispozici ve skladu prodávajícího. Prodávající vynaloží maximální úsilí na doplnění skladových zásob v co nejkratším možném čase a uskuteční inventář v obchodě v souladu se skutečným stavem.
 3. V rozsahu poskytovaných služeb elektronicky jsou tímto nařízením pravidla uvedená v čl. 8 Zákon 18 Červenec 2002 o poskytování elektronických služeb (konsolidovaný text Zápisník zákonů 2013, položka 1422, v platném znění).

Umístění objednávek

 1. Prodej Zboží umístěného v Obchodě se provádí prostřednictvím internetu.
 2. Nezbytným prvkem objednávkového postupu ze strany zákazníka je poskytnutí osobních a adresních údajů označených jako závazné a přijetí obchodních předpisů.
 3. Objednávání v obchodě je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky realizuje prodejce včas Dny 3-7 od data připsání platby zákazníkovi i v případě dobírky. Pokud je objednávka dána v pracovní dny, prodlužuje se doba zpracování objednávky a doba dodání objednávky začíná plynout od následujícího pracovního dne.
 4. Pokud zákazník registruje uživatelský účet v obchodě, objednávka je umístěna přihlášením na webovou stránku obchodu pomocí dat poskytnutých zákazníkem a potvrzením vůle k zadání objednávky.
 5. Pokud zákazník nezaregistruje uživatelský účet v Obchodě, podmínkou pro zadání objednávky je poskytnutí veškerých potřebných údajů potřebných k odeslání Zboží.
 6. Zadáním objednávky v Obchodě zákazníkem je nabídka Zákazníka prodávajícímu k uzavření kupní smlouvy.
 7. Po potvrzení objednávky obdrží zákazník e-mailové potvrzení na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 8. Zákazník má právo objednávku zrušit. Prohlášení o zrušení objednávky by mělo být zasláno Prodávajícímu e-mailem na adresu [chráněno e-mailem]
 9. Vrácení plateb za zrušené, ale zaplacené za objednávku se provádí stejným způsobem jako platba.
 10. Faktura s DPH, která dokumentuje kupní smlouvu, je doručena v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce do 7 dnů od data dokončení objednávky.

Objednávka plnění, platba a doručení

 1. Ceny uvedené v Obchodě jsou uvedeny v polských zlotých a jsou hrubými cenami a zahrnují DPH.
 1. Ceny zboží prezentovaného v Obchodě nezahrnují náklady na dopravu Zboží.
 2. Přepravní náklady jsou uvedeny na adrese: https://innywymiarszycia/koszty-dostawy, Navíc jsou náklady na dopravu uvedeny na webových stránkách obchodu při zadávání objednávky
 3. Náklady na dodání nese kupující, pokud prodejce nestanoví jinak.
 4. Způsoby platby jsou k dispozici na adrese: https://innywymiarszycia/metody-platnosci
 5. Podmínkou dodání zboží je platba za zboží a zásilku.
 6. Pokud platbu neobdržíte včas 6 dny objednávka bude z objednávky zrušena.
 7. Platby bankovním převodem by měly být provedeny na bankovní účet, který odpovídá zvolené měně při zadávání objednávky.
 8. Zákazník je povinen uvést číslo objednávky v názvu převodu.
 9. V případě platby prostřednictvím PayPal je přidána provize 3,5% hodnoty objednávky.
 10. Poté, co zákazník obdrží potvrzení o přijetí nabídky ve formě e-mailové zprávy a obdrží platbu, zahájí proces plnění objednávky prodávajícím.
 11. Lhůta pro uzavření smlouvy je 5 dní. V případě zboží na individuální objednávku je lhůta stanovena pro produkt. Objednávka je splněna po zaplacení platby za objednávku na bankovní účet prodávajícího. Lhůta může být překročena z důvodů mimo kontrolu předávajícího.
 12. Objednávky v Obchodě jsou prováděny Prodávajícím v přijatém pořadí.
 13. Lhůta pro odeslání Zboží závisí na zvoleném způsobu přepravy. Lhůta se může změnit kvůli okolnostem ze strany dopravce, které prodávající nemá žádný vliv.
 14. Obchod si vyhrazuje právo změnit způsob doručení zvolený zákazníkem v případě překročení zákonné přepravní hmotnosti zásilky.
 15. Prodávající poskytuje možnost dodání Zboží pouze do zemí uvedených na webových stránkách https://innywymiarszycia.pl/koszty-dostawy.
 16. Zákazník, který obdrží zásilku s objednaným zbožím, by měl zkontrolovat stav zásilky. V případě poškození by si měl zapsat zprávu o škodě s dopravcem.
 17. Pokud zákazník neobdrží zásilku v okamžiku stanoveném přepravní společností, prodávající znovu zašle zásilku pouze poté, co zákazník zaplatil náklady na dopravu a náklady na vrácení zboží Prodávajícímu.
 18. Pokud zákazník nevyzdvihne zásilku v době určenou přepravní společností a poté zruší objednané zboží, prodávající vrátí částku odpovídající objednanému zboží po odečtení nákladů na dopravu a nákladů na vrácení Zboží Prodávajícímu.

Stížnosti a právo odstoupit od smlouvy

Politika stížnosti a odběru spolu s potřebnými formuláři je k dispozici na adrese https://innywymiarszycia.pl/reklamacje-i-zwroty/.

Polityka prywatności

Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů naleznete na webových stránkách https://innywymiarszycia.pl/polityka-prywatnosci.

Řešení sporů

 1. Prodávající souhlasí s předkládáním sporů, které vzniknou v souvislosti s prodejem zboží prostřednictvím zprostředkování. Podrobnosti budou určeny stranami konfliktu.
 2. Spotřebitel má možnost využít mimosoudních způsobů řešení stížností a nápravy. Mimo jiné má spotřebitel možnost:
  1. požadovat stálý smírný spotřebitelský soud s návrhem na vyřešení sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy,
  2. na adresu inspektora Vojenské inspekce obchodní inspekce s žádostí o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu mezi kupujícím a prodávajícím,
  3. aby využili pomoc veřejného ochránce práv na ochranu spotřebitele nebo sociální organizace, jehož statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů.
 3. Podrobnější informace o mimosoudních způsobech řešení stížností a odškodnění mohou spotřebitelé vyhledávat na webu http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Spotřebitel může také využít platformu ODR, která je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, Tato platforma slouží k řešení sporů mezi spotřebiteli a podniky, které usilují o mimosoudní urovnání sporu ohledně smluvních závazků vyplývajících z online smlouvy o prodeji nebo smlouvy o poskytování služeb.

Autorská práva

 1. Výhradní práva k obsahu zveřejněnému na webu https://innywymiarszycia.pl, zejména název internetového obchodu, fotografie, popis zboží a jiný obsah podléhají právní ochraně a jsou svěřeny prodejci nebo subjektům, s nimiž prodávající uzavřel příslušné smlouvy.
 2. Zákazník je oprávněn použít výše uvedené bezplatný obsah pouze pro správné používání obchodu. Použití obsahu v jiném rozsahu je povoleno pouze na základě výslovného předchozího souhlasu poskytnutého prodávajícím písemně pod tlakem neplatnosti.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající si vyhrazuje právo vstoupit a zrušit nabídky, propagovat a měnit ceny produktů v Obchodě, aniž jsou dotčena práva kupujícího, včetně zejména smluv uzavřených před změnou.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla.
 3. Současná pravidla jsou zveřejněna na internetových stránkách obchodu.